Địa chỉ: Lầu 3 - Bệnh viện Mỹ Đức, Số 4 Núi Thành, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38100 462 – 0934 000074
Blog: http://ivfmdvietnam.blogspot.com/
Emai: ivfmd@myduchospital.vn

Thời gian làm việc:
Thứ Hai – Thứ Bảy:
Từ 7:00 đến 11:30, Từ 13:00 đến 16:30